Hệ thống chữa cháy bảo vệ con người cũng như tài sản

Hệ thống chữa cháy bảo vệ con người cũng như tài sản

24 August, 2020
Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy, hệ thống chữa cháy, hệ thống máy bơm chữa cháy. Đặc biệt các hệ thống được phân chia nhiều hình thức báo cháy, chữa cháy khác nhau...