Tại sao nên chọn thép hộp chữ nhật

Tại sao nên chọn thép hộp chữ nhật

  Thép hộp chữ nhật là sản phẩm được sản xuất với kích thước chiều dài dài hơn so với chiều rộng. Kích thước tối thiểu của mặt hàng Thép hộp ống chữ nhật là 10 x 30 mm,...